استان آذربایجان غربی


۴ مرداد ۹۵

شیلان علیزاده

مهاباد - خیابان ساحلی
۴ مرداد ۹۵

سرگل دیندوست

مهاباد - چهار راه آزادی
۴ مرداد ۹۵

نسرین عباسقلی زاده

خوی - خیابان امام
۴ مرداد ۹۵

علی جلیلی

میاندواب - خیابان طالقانی
۴ مرداد ۹۵

الهام ولیلو

خوی - خیابان شریعتی
۴ مرداد ۹۵

رحمن خضری

بوکان - بلوار کردستان
۴ مرداد ۹۵

ایرج داداشپور

ارومیه - پنج راه
۴ مرداد ۹۵

مظفر کاکائی

بوکان
۴ مرداد ۹۵
یونس قاسم پور

یونس قاسم پور

ارومیه - خیابان حسنی
۴ مرداد ۹۵

روناک ابراهیمی

بوکان - خیابان وحدت
۴ مرداد ۹۵

حسام عثمانی

سقز - میدان جمهوری
۴ مرداد ۹۵

سید صادق رحیمی

تکاب - میدان قلم
۴ مرداد ۹۵

نیلوفر بختیاری

شاهیندژ - خیابان مطهری
۴ مرداد ۹۵

پروین هدایت فر

ارومیه - خیام شمالی
۴ مرداد ۹۵

سید منصور آماده

ارومیه - روبروی بیمارستان امام
۴ مرداد ۹۵

اوین دانایی

اشنویه - رحیم آباد
۴ مرداد ۹۵

وحیده حسنخانی

مهاباد - چهار راه آزادی
۴ مرداد ۹۵

نازیلا سالاری مجد

ارومیه - ساختمان کسری
۴ مرداد ۹۵

شفق سلطانی

تکاب - خیابان امام
۴ مرداد ۹۵

منصور آماده

نقده - خیابان امام
۴ مرداد ۹۵

شهلا فاطمی

بوکان