استان اردبیل


۴ مرداد ۹۵

فاطمه سلیمانزاده

اردبیل - پشت مسجد سرچشمه
۴ مرداد ۹۵

الهام صبوری

اردبیل - میدان شریعتی
۴ مرداد ۹۵

زهرا ضربی زاده

مشگین شهر - خیابان خیام
۴ مرداد ۹۵

نسترن عباسی باهنر

اردبیل - خیابان ۳۰ متری