استان سیستان و بلوچستان


۵ مرداد ۹۵

حمیداله سهراب زهی

سیب و سوران - اداره بهزیستی
۵ مرداد ۹۵

یونس امیریان

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۴۶۶ ایمیل: younes.st12@gmail.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۵۱۹۸۵۱۶۸ آدرس اینترنتی: – […]
۵ مرداد ۹۵

طلعت باران زهی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۰۴۰ ایمیل: hsn.nosrati@gmail.com تلفن: ۵۲۴۱۷۶۱ (۰۵۴۸) موبایل: ۰۹۱۵۳۴۸۰۱۳۰ آدرس اینترنتی: – […]
۵ مرداد ۹۵

صادق افتخاری فر

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی شماره نظام پزشکی: گ – ۱۱۰۷ ایمیل: saaf1391@gmail.com تلفن: – موبایل: […]
۵ مرداد ۹۵

فاطمه برزگر

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: – تلفن: ۳۲۳۸۳۸۳ (۰۵۴۱) موبایل: – آدرس اینترنتی: – آدرس: زاهدان […]