استان کردستان


۱۶ فروردین ۹۶

انور یونسی

بانه - خیابان صلاح الدین ایوبی
۶ مرداد ۹۵

شهرزاد قادری

سنندج - خیابان صلاح‌الدین ایوبی
۶ مرداد ۹۵

زینب احمدی

دیواندره - خیابان امام
۶ مرداد ۹۵
امیر رزمگه

امیر رزمگه

سنندج - خیابان آبیدر
۶ مرداد ۹۵

آرزو ملکری

سنندج - سه راه ادب
۶ مرداد ۹۵

فرزاد محمودیانی

سقز - مرکز پزشکان مولوی
۶ مرداد ۹۵

فرشاد کامکار

سنندج - خیابان فلسطین
۶ مرداد ۹۵

طاهره مصطفی پور

دیواندره - بیمارستان امام خمینی
۶ مرداد ۹۵

اسماعیل خالدی

بانه - خیابان بیمارستان
۶ مرداد ۹۵

نریمان بارانی زاغه

سنندج -
۶ مرداد ۹۵

کامیل رضایی

مریوان - بلوار رسالت