استان کرمانشاه

۶ مرداد ۹۵
بهناز سلیمانی

بهناز سلیمانی

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری


۷ بهمن ۹۵

مطهره اکبری

اسلام اباد غرب - میدان امام خمینی
۲ بهمن ۹۵

پاکنوش ایمانی

کنگاور - میدان شهید عراقی
۶ مرداد ۹۵
بهناز سلیمانی

بهناز سلیمانی

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری
۶ مرداد ۹۵

ثریا صالحی ذهابی

کرمانشاه - دبیراعظم
۶ مرداد ۹۵

فرشاد عبدالهی

پاوه - روبروی تکیه خالصی
۶ مرداد ۹۵

کتایون گرامی

کرمانشاه - چهار راه مهدیه
۶ مرداد ۹۵

نسرین داردانی

کرمانشاه - دبیراعظم
۶ مرداد ۹۵

رضا سبزی

اسلام آباد غرب - شهرک ولی عصر
۶ مرداد ۹۵

کامل ولدبیگی

پاوه - خیابان رسالت
۶ مرداد ۹۵

هیوا محمدی

کرمانشاه - خیابان حاج محمد تقی اصفهانی
۶ مرداد ۹۵

امید محمدی

کرمانشاه
۶ مرداد ۹۵

افسانه رحیمی

هرسین - تازه آباد
۶ مرداد ۹۵

رکسانا یادگار آذری

کرمانشاه - خیابان حاج محمد تقی اصفهانی