استان گیلان

۵ مرداد ۹۵
زهرا خانزاده گفتاردرمان گیلان رشت

زهرا خانزاده

رشت - گلسار ۸۷


۵ مرداد ۹۵
زهرا خانزاده گفتاردرمان گیلان رشت

زهرا خانزاده

رشت - گلسار ۸۷
۵ مرداد ۹۵

فاطمه ستوا

رشت - خیابان امام خمینی
۵ مرداد ۹۵

لیلا امیر پور

صومعه سرا - خیابان شهید برشنورد
۵ مرداد ۹۵

مهین جوان پرست

لنگرود - خیابان آیت الله غفار
۵ مرداد ۹۵

مهناز جوان پرست

لنگرود - کمربندی
۵ مرداد ۹۵

فریبا شاهپوری

هشتپر - خیابان امام
۵ مرداد ۹۵

فاطمه محمودی

رشت - چهار راه پورسینا
۵ مرداد ۹۵

عالمه حسینیان

رشت - گلسار - خیابان نواب
۵ مرداد ۹۵

یوسف خرسند

لنگرود - کوچه رزاقی
۵ مرداد ۹۵

شهرام ارشدی

صومعه سرا - خیابان برشنورد
۵ مرداد ۹۵

علیرضا معرفتی ریک

تالش - میدان امام خمینی
۵ مرداد ۹۵

مریم زلفی

رشت - خیابان انقلاب