الهام محمد امینی
۶ مرداد ۹۵

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان

مدرک همراه: –

شماره نظام پزشکی: گ – ۳۱۶

ایمیل: adelevaezi@gmail.com

تلفن: ۰۲۵۳۲۶۱۵۶۱۵

موبایل: ۰۹۱۲۶۵۲۹۰۲۰

آدرس اینترنتی: –

آدرس: قم – لوارامین – کوچه ۷ – ساختمان پزشکان غدیر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + دوازده =