ثبت نام | تغییر مشخصات

درج اطلاعات در فهرست گفتاردرمانان

برای ثبت نام و یا تغییر مشخصات، از گزینه های زیر انتخاب کنید.

ثبت نام

با یک بار ثبت نام مشخصات شما برای همیشه در وب سایت فهرست گفتاردرمانان نمایش داده خواهد شد.

ورود (هزینه: 20,000 تومان)

ویرایش مشخصات

ویرایش اطلاعات رایگان می باشد و بخش هایی که نیاز دارید تغییر کند را شرح دهید تا ویرایش اطلاعات انجام شود. .

ورود (هزینه: رایگان)

گفتاردرمان ویژه

اگر در فهرست گفتاردرمانان ثبت نام کرده اید ولی جزو گفتاردرمانان ویژه نیستید ازین طریق می توانید در باشگاه گفتاردرمانان ویژه ثبت نام نمایید.

ورود (هزینه 3ماه: 120,000 تومان)